Zanim płyta trafi do Ciebie

Płyty używane profesjonalnie myjemy maszynowo i pakujemy w foliowe koszulki wewnętrzne oraz solidne okładki z grubej i przezroczystej folii polipropylenowej. Dostaniesz płytę bez kurzu, tłuszczu i odcisków palców.

Przesyłki bezpiecznie pakujemy w miękki wypełniacz, twardy karton i folię stretch.

Mycie i okładka gratis

Gramofonia - myjka do płyt Pro-Ject

Płyn Pro-Ject Wash It

 

Okładki na płyty winylowe

 

Bezpieczne pakowanie

Folia bąbelkowa

Bezpieczny karton na winyle

Folia stretch

Paczka z winylami Gramofonia

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Gramofonia

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, czyli nie jest  źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma „Progress Computer System” Marcin Czajkowski ul. Ratuszowa 17/19 m. 3, 03-451 Warszawa, NIP 5241078012, REGON 011689154, email: kontakt@gramofonia.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Sprzedawcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 5. Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 6. Wszelkie wyrażenia występujące na niniejszej stronie i pisane w tekście wielką literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa, Klient, etc.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

§2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Sprzedawcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu złożenia zamówienia i  realizacji Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Administrator może przesyłać Klientom na podane przez nich podczas składania zamówienia lub zakładania konta Klienta adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 4. W przypadku, jeśli Klient Sklepu Internetowego jako formę zapłaty wybierze Przelew natychmiastowy online, zostanie przekierowany na stronę płatności internetowych firmy Blue Media S.A., za pomocą której nastąpi realizacja przelewu z banku Klienta do banku Sprzedającego.
 5. W przypadku, jeśli Klient Sklepu Internetowego jako sposób dostawy wybierze przesyłkę pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia przesłane przez Klienta dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Klient może dobrowolnie założyć w Sklepie konto Klienta, które pozwala Klientowi na śledzenie statusów zamówień, wgląd w historię zakupów, edycję adresów dostaw.
 9. Do założenia konta Klienta Sprzedawca wymaga podania adresu e-mail oraz indywidualnego hasła Klienta, do którego nikt poza Klientem nie ma dostępu.

§3

PROFILOWANIE

 1. Dane Klientów nie są gromadzone i przetwarzane w celu profilowania.

§4

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie lub podanie fałszywych danych wskazanych na stronie Sklepu Internetowego niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 4. Obowiązek prawny po stronie Sklepu związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§5

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Klientowi przysługuje prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ich usunięcia w każdej chwili.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§6

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Wypełnianie formularzy na stronach Sklepu odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.
 2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności dotyczy to zachowania w poufności loginu i hasła do Sklepu, nie udostępniania ich osobom trzecim oraz wylogowania się ze Sklepu po zakończonej sesji.

§7

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Nasz Sklep Internetowy gramofonia.com, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu, itp.) Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: Pliki cookies

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
 2. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl